ElefantGärdsgård2

INDIEN & SVERIGE: upplevelser, kultur, möten, människor

ready4INDIA möter det växande Indienintresset med kunskap, information, utbildning, upplevelser, kultur, inspiration och möten. Vår vision utgör en brytpunkt i en föränderlig omvärld där allt fler önskar verka både lokalt och i ett större perspektiv.

 

Indien förskjuter perspektiven och kan innebära en berikande startpunkt med reflexion, självprövning och frågor om världen och människan. Vårt fokus är gränssnittet kultur och samhälle där vi bland annat erbjuder föreläsningar, dokumentärfilmer, böcker, musik samt tjänster som rådgivning och omvärldsbevakning.

 

Upplev Indien i tablans värld

På kulturområdet är vår specialitet rytmer, fundamentalt i allt mänskligt liv och här symboliserat med de indiska tablatrummornas rika klangvärld. Läs mer under Rytmhuset.

 

Vi vänder oss till den kultur- och affärsintresserade, organisationen och skolan. Till den som är beredd att bli utmanad av Indien.