ElefantGärdsgård2

Indien tar språnget in i framtiden. Landet inför vilket ingen kan stå oberörd. En kontinent med starka kulturtraditioner, demokrati och en ung befolkning.

Kultur, råd och tips

Är du nyfiken på Indien? I boken INDEN, möjligheter och framtid, finns information, råd, synpunkter och fakta - för den kultur och samhällsintresserade såväl som för resenären och rldsmedborgaren.

Indiska rytmer

Lär känna ett lands hjärta via konst & kultur!

Välkommen till ready4INDIA!

ready4INDIA är ett resurscentrum som främjar kulturmöten, bygger relationer och på olika sätt gör dig redo för den mångskiftande kontinenten Indien.

 

Det moderna Indien växer och får allt större genomslag i världen.

Sedd som en utmaning kan landet erbjuda många möjligheter, till exempel inom kulturområdet, utbildning, resor och affärer. Samtidigt finns förhoppningar om ett nödvändigt indiskt reformarbete på gräsrotsnivå, så att även utsatta grupper får del av utvecklingen.

 

Vi hjälper till att navigera - lokalt och globalt, för att hitta perspektiv och utmaningar i en föränderlig värld. Vi vill bidra till att ge Indienrelaterade frågor en tydligare närvaro.

 

Med en kulturell infallsvinkel nås ett lands hjärta. Vi vill uppmuntra till samtal, främja internationell dialog och berika levnadserfarenheterna för människor, grupper och samarbetspartners.

 

INDIEN - möjligheter och framtid.

 

Vad har Indien att erbjuda Sverige och vad kan vi lära av detta land? Hur vill vi leva i den "globala byn"? Med intervjuer och reflexioner ges här en glimt av mångfaldens moderna Indien, en beskrivning av problem och möjligheter i en tid då allt tycks vara möjligt. Länk till boken.

Tagore drömde om en bro mellan Öst och Väst

2011 var det 150 år sedan Rabindranath Tagore föddes. Detta uppmärksammades stort i både Indien och Bangladesh. Den indiske författaren, poeten och filosofen från Västbengalen fick nobelpriset i litteratur 1913. Många européer såg honom som en orientalisk vishetslärare och guru. Tagore komponerade musik och skrev, förutom poesi, ett par romaner, politiska pamfletter, essäer och vetenskapliga verk. Läs artikel.

Från Ganges till Fyris

Under denna rubrik presenterar vi, med Uppsala som utkikspunkt, aktualiteter och företeelser med bäring på Sverige och Indien. Först ut är frågan hur det kommer sig att den svenska vetenskapsmannen Anders Ångström, som på 1800-talet verkade i Uppsala, har gett namn åt en butik i Kolkata? Läs vidare.