ElefantGärdsgård2

 

Inspiratörer

 

Studiebok:

Börja spela tabla

 

Workshops 

 

Bilder/Video 

 

Historia/Bakgrund

 

TABLA används som soloinstrument, i vokal- och instrumentalmusik och till dans. De många variationerna, det rika trumspråket och improvisationsmöjligheterna gjorde tabla till ett av de mest populära instrumenten i indisk musik. Tabla ingår numera i många musikaliska experiment världen över. Förknippas främst med meditativ klassisk nordindisk ragamusik, men används också i filmmusik och är allt mer vanligt förekommande i diverse västerländsk musik. 

Vårt mål är att öppna portarna till en rik och månghundraårig tablatradition och förmedla uppskattning och förståelse för tablaspelandets konst.