ElefantGärdsgård2

25 nov, 2018: Workshop i Uppsala med Pandit Swapan Chaudhuri, tabla och Ken Zuckerman, sarod.

30 november 2019 i Uppsala: Tablaworkshop med Suranjana Ghosh.