ElefantGärdsgård2

INDIEN möjlighet & framtid

En berättelse om företagande, samhälle,

kultur, Sverige och världen.

 

Indien tar språnget in i framtiden. Med starka kulturtraditioner, en växande ekonomi, demokrati och ung befolkning. En del av en pågående global maktförskjutning. Kultur- och samhälls-intresserade, entreprenörer, resenärer och världsmedborgare; allt fler riktar nu blicken mot landet som förvandlats från offer till möjlighet.

 

Författaren och nobelpristagaren Rabindranath Tagore drömde om en syntes mellan Öst och Väst. Blåbär och Tandoori? Glesbygdsraga? Det kommer en tidpunkt när varje individ och varje samhälle får sin chans. För Indien vrider sig nu historiens hjul åt rätt håll. 

 

På affärsområdet upptäcker allt fler den stora indiska marknaden samtidigt som intresset ökar för landets klassiska uttryck som meditation, yoga, film, dans och musik. I en gränslös resande- och cybervärd finner spontaniteten och det frivilliga samarbetet ständigt nya områden, bryter ner barriärer och inspirerar till möten och upplevelser. Den indiska moderniseringsvågen rullar fram och drar med sig allt i dess väg. 

Med nedslag, reflexioner och intervjuer ges här en glimt av mångfaldens Indien - en modern utmaning.

 

Recension i BTJ (maj 2012) av Mirja Juntunen, lektor i Sydasienstudier vid Stockholms universitet):

 

En väl fungerande berättelse

Musikern och journalisten Jonas Landahls bok om Indiens möjligheter och framtid är en välfungerande berättelse om företagande, samhälle och kultur mest ur svenskt men också ur indiskt perspektiv. Författaren blandar intervjuer med egna betraktelser över Indien och Sverige.

 

Han återkommer ofta till den indiska musiken, som varit hans egen utgångspunkt i intresset för Indien. Genom den nuvarande indiska ambassadörens initierade åsikter och genom människor verksamma inom svenskt företagande, reseverksamhet, riksdag, föreningsarbete och utbildningssfär övertygas läsaren om att Indien med sitt aldrig sinande utbud av möjligheter borde bli den självklara samarbetspartnern för Sverige i framtiden.

 

En flersidig bildbilaga i svart och vitt skildrar Kolkata år 2011. Boken avslutas med litteraturtips, användbara svenska och indiska webbsidor samt en förteckning över referenser.

RECENSION nyhetsbrevet INDIEN, 3/2012. Av David Ståhl:

  

En beskrivning av möjligheter och framtid

I denna bok intervjuas ett antal svenska företagare som är verksamma i Indien, en

resebyrådirektör, en riksdagsman samt några till. Dessutom innehåller den författarens

egna reflexioner om Indien, samt om Indiens och Sveriges framtid. Författaren,

Jonas Landahl, är kanske mest känd för den Indienintresserade allmänheten

som tablaspelare, och boken innehåller ett långt kapitel om indisk musik, med

viss tonvikt på tabla.

 

Gemensamt för de intervjuade svenskarna är att de alla är positiva till Indien, både

på det personliga planet, men också om Indiens framtid. Däremot irriteras många

av dem på byråkrati och beslutsångest. Ett värdefullt kapitel i boken är det om utbildning

om Indien på svenska universitet. För bara några år sedan fanns det nästan

ingen utbildning alls om det moderna Indien, men nu har det tillkommit ett antal

relativt korta kurser om nutida indiskt samhälle och ekonomi. Den bästa akademiska

utbildningen finns på King's College i London, där man kan ta en "Master

of Modern India" samt "PhD Contemporary India Research".

 

Boken tar upp en hel del av de frågeställningar som har aktualiserats av Asiens

uppgång och Västs begynnande nedgång. Vad innebär detta för oss, vad innebär det

för Asien, för klimatet, för de fattiga i Asien och i Väst? Är antalet jobb ett nollsummespel, eller finns det dynamiska effekter? Vi svenskar brukar ju säga att vi

inte ska konkurrera med låglönejobb, utan i stället satsa på spjutspetskompetens.

Men då borde vi väl kanske göra något åt vår skola?

 

Ett annat tema är att indier vet betydligt mer om Väst än vad västerlänningar i allmänhet

och svenskar i synnerhet vet om Indien. Detta gör att det dels frodas missuppfattningar,

dels att västerländska företag missar affärschanser. Den indiska medelklassen

ökar, fler och fler vill ha bilar, motorcyklar, kylskåp, TV-apparater,

sjukvård m.m. Var det smart av Electrolux att lämna Indien just när detta började?

Just denna fråga nämns inte i boken, men det bakomliggande problemet tas upp

till behandling flera gånger.

 

Boken rekommenderas just därför att den inspirerar läsaren till att tänka till själv.

Den är inte så mycket en vanlig skildring av Indien som just en beskrivning av

möjligheter och framtid.